Shri Yantra

Shri Yantra
Shri Yantra

2013. március 10., vasárnap

Eljött a megVALÓsítás ideje! Hajrá Tudati Energia!

Pressing Lajos előadása: A tudat kettős természete és az életenergia az indiai tantrákban

Az előadás elhangzott a Magyar Szomatoterápiás Egyesület konferenciáján Budapesten, 2012. november 17-én.

"A tudat nemcsak kogníció, hanem mozgás és energia is;
a szellemi gyakorlás ősi tantrikus megközelítése e két oldal egységének realizálására épül.

Az emberi tudattal kapcsolatos megfigyelések a történelem során és a különböző kultúrákban szoros párhuzamot mutatnak a valóság természetére vonatkozó vallási és filozófiai elméletekkel: utóbbiak gyakran nem mások, mint a tudatra vonatkozó tapasztalatok és fölismerések extrapolációi. A vallási-bölcseleti rendszerek a végső szellemi lényegnek vagy a kognitív oldalát (tudás, világosság, eszmélet), vagy a kreatív-teremtő aspektusát állítják előtérbe. E kétféle szellemi megnyilatkozás közül az ember saját identitásában érdekes módon többnyire csak a kognitív szállal találja meg a kapcsolatot, míg a teremtő oldal a magasabb szellemi entitásra vetül ki, s mintegy „isteni privilégiummá” válik. Ez a fejlődés a kultúra sokféle jelenségében máig hatóan nyomon követhető – még saját házunk táján, a pszichoterápiában is, például a megértő feldolgozást és a verbális kommunikációt előtérbe állító módszerek dominanciájában. Mindez analógiába állítható azzal, ahogy az ember metaforikus „gyógyulását”, üdvkeresését segítő szellemi utak és gyakorlási módszerek többségében is a tudat megismerő oldala játszik meghatározó szerepet (megvilágosodás, kontemplatív-meditatív technikák, ösztönök és aktivitás mesterséges elfojtása vagy korlátozása). Az indiai tantra kettősségeket integráló bölcseleti alapvetése és az erre épülő jógák megszüntetik ezt a hasadást, és fölfedezik a tudat energetikai oldalát és kreatív potenciálját, mint a kiteljesedett és harmonikus élethez vezető gyakorlási út lehetséges hordozóját. Emez ősi megközelítési mód paradigmái és tapasztalatai megtermékenyítőek lehetnek a psziché energetikai oldalával dolgozni kívánó modern terápiás útkeresések számára is."

Forrás: http://dakiniland.net/egyebek/spiritualitas/multimedia/tudat-kettos-termeszete


Pressing Lajos megfogalmazásában a Tantra:

"A világ a szellem mozgása és önkifejezése, a szellem pedig a világ öntudata."

A Tantra bővebb meghatározása:

"A tantra ázsiai eszmék és gyakorlati módszerek gyűjteménye, melyek abból az alapelvből kiindulva, hogy az általunk tapasztalt világmindenség nem más, mint az univerzumot teremtő és fenntartó Istenség kozmikus energiájának konkrét megnyilvánulása, ennek az energiának a rituális birtokba vételére s az emberi mikrokozmoszon belüli alkotó és felszabadító áramoltatására törekszenek."

"Tantra is that Asian body of believs and practices wich, working from the principle that the universe we experience is nothing other than the concrete manifestation of the divine energy of the Godhead that creates and maintains that universe, seeks to ritually apropriate and channel that energy, within the human microcosm, in creative and emancipatory ways."

White, D. G.: Tantra in Practice, Princeton University Press, 2000


Éljen a tudatunk újraegyesítése! A kognitív, megismerő oldal és alkotó, kreatív, "mozgás-oldal" egységbe hozása! A tudás és a tapasztalás, a yang és a jin, a megismerő és a megismert (sőt, a megismerés folyamata) újra-összeolvasztása! Illetve annak felismerése, hogy ez - valójában, önnön természete szerint - soha sem vált szét!

Annyit hallottunk róla és mindnyájan jól ismerjük az "Amint fent, úgy lent" alapvető spirituális igazságát a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységéről!

Most végre megérthetjük, hogy ez megfordítható! "Amint lent, úgy fent"!
Vegyük hát komolyan az egységet és ragadjuk meg saját végtelenül szabad, kreatív, teremtő potenciálunkat!
Lássuk és tapasztaljuk meg saját tudatunkban az alapvető "mozgást", energiát, amikor "megismerünk", "elsajátítunk" valamit!
Lássuk és tapasztaljuk meg, hogy saját energiánk, tudatunk ereje a kiindulópontja minden tudásnak, az általunk tapasztalt világmindenségnek!

Eddig egész életemben csak arra törekedtem, hogy "megismerő" tudatommal megértsem a világot és önmagamat!
Most itt az ideje, hogy a másik oldalam felől induljak el: cselekedjek, megvalósítsak, realizáljak!
És aktív, teremtő energiáim megélésével hirtelen, mintegy varázsütésre ott találom magam saját tudatom középpontjában, rájövök, hogy én vagyok saját világom teremtője és maga a világ is!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése