Shri Yantra

Shri Yantra
Shri Yantra

2014. január 11., szombat

Ki vagy valójában? Who Are You... Really?

Gangaji csodálatos szavai...

Lisa satsang-ja után - bejegyzés a társaknak

Kedves Mindenki!

Csodálatos volt hallgatni Benneteket… Nem kapcsolódtam be most a beszélgetésbe, mert olyan hosszú lett volna megfogalmazni mindazt, amit érzek, ami történt…
Lisa kérdésére, hogy mit tapasztaltunk, mit éltünk meg az októberi találkozás óta, mégis szeretném röviden elmondani… mert úgy érzem, itt az ideje a megnyilvánulásnak, a cselekvésnek… - most, amikor érezzük, hogy már nem is mi cselekszünk… J

A Lisával való találkozás egyike volt a legnagyobb és legfontosabb élményeknek, amik életem során értek.
El kell mondanom, hogy 2013. október 15-én elértem földi időm 50. életévét, és előzőleg igen sokat gondolkodtam, hogy ez az évforduló vajon mit fog hozni, mit is ’kell’ hoznia számomra. Előzőleg az ember mindig valami Nagy-Nagy dolgot vár, ami majd jön, történik, érkezik, ill. amit tennem ’kéne’!
De valójában nem történik semmi különös, a napok ugyanúgy mennek tovább, a belső idő nem változik…
Kicsit már aggódtam is előre, hogy mi lesz, ha nem történik semmi, és tervezgettem, hogyan is kéne magamat megünnepelni. J
Aztán egy szép reggelen, otthon, az asztalnál ülve rájöttem, inkább: teljes bizonyossággal ráéreztem, hogy: Megtörtént. Az a Nagy-Nagy dolog, szinte észrevétlenül megtörtént. J Egyszer csak felfedeztem magamban, ami mindig is ott volt, amivel mindig is volt valamilyen felületes kapcsolatom, de most olyan mély bizonyossággal éreztem, és tudtam, hogy melegség, és mély öröm, hatalmas belső mosoly ömlött el bennem! Mert tudtam, meggyőződtem róla – egy láthatatlan, észrevétlen pillanat alatt -, hogy Ez mindig ott van, mindig ott lesz, minden pillanatban... Ekkor tudtam, hogy véget ért a keresés… J , és tudtam, hogy megnyugodhatok, a lehető legnagyobb ajándékot kaptam meg – önmagamtól -, amit csak az ember kaphat…, a legjobban „meg vagyok ünnepelve”, ahogyan csak lehetek!

Ez nagyrészt Lisának, az ő csodálatos jelenlétének és a közös találkozásainknak volt köszönhető!  Szeretném most ezt még egyszer megköszönni, Lisa, neked, és mindannyiótoknak, akikkel ott együtt voltunk!

A találkozásaink után sokáig velem maradt az örömteli érzés és képesség, hogy bármikor, bármilyen hétköznapi élethelyzetben ki tudtam „zoomolni” egy pillanatra, és meg tudtam érezni, hogy AZ – az a Nagy Valami, az a ’Vagyok’ – mindig, mindig ott van, akármi is történik. Még mindig… és még mindig… és örökké… Ez mindig erős örömérzettel járt együtt.

Azután történt-történik persze sok minden… Az év vége felé, az ünnepek alatt én is úgy éreztem, befelé fordulós időszak van, látszólag nem történik semmi velem, velünk, ugyanakkor viszont éreztem, hogy belül nagyon is sok minden történik, nagy készülődés van!
Olyan volt (és még mindig kicsit olyan), mintha komoly belső felkészítést kaptunk volna, kapnánk, folyamatosan olyan ’üzenetek’ értek el hozzánk, amik mintha egy kirakós mozaikdarabkái lennének, könyvek, beszélgetések, internetes üzenetek, olvasnivalók, álmok, stb. formájában, melyek bensőnket formálták-formálják át…

Nem tudom, Ti hogy élitek meg ezt az évkezdetet, de mi itthon nagyon érezzük, hogy valami igazán izgalmas időszak következik, amikor – átadva a kontrollt, azt, hogy mi akarjuk elméből irányítani a dolgokat – nincs más dolgunk, mint bebizonyítani önmagunk számára, hogy valóban Bízunk a felsőbb vezettetésben (Önmagunk vezetésében). Olyan téren következnek valószínűleg változások az életünkben, amik valóban kimozdítanak, amikről korábban azt mondtuk volna, „a bőrünkre mennek”. És már érezzük, hogy ha át tudjuk adni magunkat, az életünk folyását annak a bizonyos ’Nagyobb’-nak, ami Mi magunk vagyunk, és ami Mindig ott van, amiben bízhatunk, akkor ezek csodálatos változások lesznek, és dimenziónyi ugrásokat élhetünk meg általuk – mint ahogy ez már el is kezdődött, az ilyen jellegű ’ugrásoknak’ azzal a jellegzetességével, hogy kifelé szinte tényleg láthatatlanok… J

Mindebből persze már kaphattunk ízelítőt a múlt évben, 2013 tavaszától kezdve, legalábbis a magam részéről ezt elmondhatom. Akkor még nagyon hirtelen és váratlan módon történtek a ’kimozdító’ dolgok – elsősorban a párkapcsolatomban, családi életünkben –, és komoly mélységeket élhettem meg. Ezek nélkül azonban valószínű nem kaptam volna akkora ’lökést’, hogy sok éves spirituálisnak nevezett ’készülődés’ után most már aztán tényleg megtörténjen az, amit elméletben és elmében már ’oly jól’ tudtam:
a fátyol fellebbenése, nem ’kapcsolatteremtés’ a Felsőbb Énnel, hanem a nézőpontom, az Én-tudatom áthelyeződése ebbe a másik, felsőbb pontba… Ez tényleg kimozdulás, elmozdulás, és olykor megrázkódtatással jár…

De már másfél-egy éve komoly segítségeket kaptam mindehhez, amiket/akiket csak röviden említenék meg:
-          Kiss Balázs Kúnó (csillagmag.hu) és a körülötte létrejött’csapat’, akikből mára már „spirituális családunk” alakult,
-          a „Der Weg ins Licht” workshop elvégzése Irsa Sauerbrey barántőmnél, és a vele közösen tartott meditációk,
-          Echart Tolle és a „fájdalomtest”, ill. „belső test” fogalmának meg- és felismerése,
-          Abraham-Hicks csodálatos és fénnyel teli közvetítései,
-          a jógagyakorlatok, és egyáltalán a testi gyakorlatok csodás hatásának újrafelfedezése,
-          Lisa szatszangja
-          és mostanában: Durga Holzhauser és Frank Eickermann beavató könyve, „Jesus Das Buch” címmel…

És hogy ez az ’áthelyeződés’ megtörténjen, azt csupán’megengednem’ kellett…

Persze ez a test és ez az elme még sokszor igyekszik „átvenni az irányítást”, ezt a ’kizoomolást’ gyakorlatilag minden nap el kellene végezni… ez még nem mindig megy…
De azt már tudom, hogy ezt mindig, mindenképpen meg kell bocsátanom magamnak… Számomra a legfelszabadítóbb megélés az volt Lisa októberi szatszangján, hogy bármit tehetek, bármilyen helyzetben bárhogyan cselekedhetek, nem tudok hibázni! Mert mindig ott a lehetőség erre az ’áthelyeződésre’, a nézőpont-váltásra, arra, hogy a fényes és örömteli Nagy Én-emből nézzek rá a helyzetre, önmagamra… Minden úgy van jól, ahogy van…

És izgatott, örömteli várakozással nézünk elébe a jövőnek, amiről persze tudjuk, hogy csakis az a mindenkori jelen pillanat határozza meg, amelyben teljes bizalommal átadjuk magunkat Önmagunk irányításának…

Szeretettel:


Mari

2013. június 13., csütörtök

Igazi spiri megoldás!

Ma hajnalban a fiam rosszat álmodott és áthívott a szobájába.

"Szoktam ezt álmodni, tudod, az a gonosz boszorkányos, aki fenyegeti az egész osztályt, és tavaly, amikor ezt álmodtam, sikerült legyőznöm a boszorkányt és mindenkit megmenteni... Most nem sikerült, és megtámadott egy skorpió és megcsípett!"

Odabújtam mellé és igyekeztem megnyugtatni...

Amikor nem sokkal később felkeltünk és iskolába készülődtünk, ahelyett, hogy a reggelihez ült volna, betelepedett törökülésbe a nagy fotelbe és egy takarót kért magára. Ott ült egy darabig csöndben, mozdulatlanul...

Amikor bejöttem a konyhából, felkelt és odasietett hozzám:
"Mama, elképzeltem, ahogy a skorpió visszajön hozzám és megbánja, amit tett! Odabújt hozzám a kis szőrös testével és nagyon aranyos volt!"


Hááát, azt hiszem, Salamon / Abraham nagyon büszke lenne rá!
Én is az vagyok!
2013. március 10., vasárnap

Eljött a megVALÓsítás ideje! Hajrá Tudati Energia!

Pressing Lajos előadása: A tudat kettős természete és az életenergia az indiai tantrákban

Az előadás elhangzott a Magyar Szomatoterápiás Egyesület konferenciáján Budapesten, 2012. november 17-én.

"A tudat nemcsak kogníció, hanem mozgás és energia is;
a szellemi gyakorlás ősi tantrikus megközelítése e két oldal egységének realizálására épül.

Az emberi tudattal kapcsolatos megfigyelések a történelem során és a különböző kultúrákban szoros párhuzamot mutatnak a valóság természetére vonatkozó vallási és filozófiai elméletekkel: utóbbiak gyakran nem mások, mint a tudatra vonatkozó tapasztalatok és fölismerések extrapolációi. A vallási-bölcseleti rendszerek a végső szellemi lényegnek vagy a kognitív oldalát (tudás, világosság, eszmélet), vagy a kreatív-teremtő aspektusát állítják előtérbe. E kétféle szellemi megnyilatkozás közül az ember saját identitásában érdekes módon többnyire csak a kognitív szállal találja meg a kapcsolatot, míg a teremtő oldal a magasabb szellemi entitásra vetül ki, s mintegy „isteni privilégiummá” válik. Ez a fejlődés a kultúra sokféle jelenségében máig hatóan nyomon követhető – még saját házunk táján, a pszichoterápiában is, például a megértő feldolgozást és a verbális kommunikációt előtérbe állító módszerek dominanciájában. Mindez analógiába állítható azzal, ahogy az ember metaforikus „gyógyulását”, üdvkeresését segítő szellemi utak és gyakorlási módszerek többségében is a tudat megismerő oldala játszik meghatározó szerepet (megvilágosodás, kontemplatív-meditatív technikák, ösztönök és aktivitás mesterséges elfojtása vagy korlátozása). Az indiai tantra kettősségeket integráló bölcseleti alapvetése és az erre épülő jógák megszüntetik ezt a hasadást, és fölfedezik a tudat energetikai oldalát és kreatív potenciálját, mint a kiteljesedett és harmonikus élethez vezető gyakorlási út lehetséges hordozóját. Emez ősi megközelítési mód paradigmái és tapasztalatai megtermékenyítőek lehetnek a psziché energetikai oldalával dolgozni kívánó modern terápiás útkeresések számára is."

Forrás: http://dakiniland.net/egyebek/spiritualitas/multimedia/tudat-kettos-termeszete


Pressing Lajos megfogalmazásában a Tantra:

"A világ a szellem mozgása és önkifejezése, a szellem pedig a világ öntudata."

A Tantra bővebb meghatározása:

"A tantra ázsiai eszmék és gyakorlati módszerek gyűjteménye, melyek abból az alapelvből kiindulva, hogy az általunk tapasztalt világmindenség nem más, mint az univerzumot teremtő és fenntartó Istenség kozmikus energiájának konkrét megnyilvánulása, ennek az energiának a rituális birtokba vételére s az emberi mikrokozmoszon belüli alkotó és felszabadító áramoltatására törekszenek."

"Tantra is that Asian body of believs and practices wich, working from the principle that the universe we experience is nothing other than the concrete manifestation of the divine energy of the Godhead that creates and maintains that universe, seeks to ritually apropriate and channel that energy, within the human microcosm, in creative and emancipatory ways."

White, D. G.: Tantra in Practice, Princeton University Press, 2000


Éljen a tudatunk újraegyesítése! A kognitív, megismerő oldal és alkotó, kreatív, "mozgás-oldal" egységbe hozása! A tudás és a tapasztalás, a yang és a jin, a megismerő és a megismert (sőt, a megismerés folyamata) újra-összeolvasztása! Illetve annak felismerése, hogy ez - valójában, önnön természete szerint - soha sem vált szét!

Annyit hallottunk róla és mindnyájan jól ismerjük az "Amint fent, úgy lent" alapvető spirituális igazságát a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységéről!

Most végre megérthetjük, hogy ez megfordítható! "Amint lent, úgy fent"!
Vegyük hát komolyan az egységet és ragadjuk meg saját végtelenül szabad, kreatív, teremtő potenciálunkat!
Lássuk és tapasztaljuk meg saját tudatunkban az alapvető "mozgást", energiát, amikor "megismerünk", "elsajátítunk" valamit!
Lássuk és tapasztaljuk meg, hogy saját energiánk, tudatunk ereje a kiindulópontja minden tudásnak, az általunk tapasztalt világmindenségnek!

Eddig egész életemben csak arra törekedtem, hogy "megismerő" tudatommal megértsem a világot és önmagamat!
Most itt az ideje, hogy a másik oldalam felől induljak el: cselekedjek, megvalósítsak, realizáljak!
És aktív, teremtő energiáim megélésével hirtelen, mintegy varázsütésre ott találom magam saját tudatom középpontjában, rájövök, hogy én vagyok saját világom teremtője és maga a világ is!2013. január 16., szerda

A vagyok-aki-vagyok-ról


Most már értem, miért mondja Maharishi, hogy keresd a választ arra a kérdésre, „ki az az én?”, „ki vagyok valójában?” – ha a „megvilágosodásra” törekszel. 
Azt is értem, miért hívják „felébredésnek”.
A „vagyok-aki-vagyok”-ot is értem, azt is, miért marad ki ebből a megfogalmazásból az „én”.
Mert Az már nem olyan, mint egy megfogható dolog, amit főnévvel lehetne legjobban megnevezni.
Amikor az éned a Nagy Én lesz, az sokkal inkább egy nem megfogható, nem megragadható, folytonos áramláshoz hasonlít, aminek leginkább az igei forma felel meg. A „vagyok”.
A „vagyok-aki-vagyok” megfogalmazásban az „aki” egyáltalán nem hangsúlyos.
A hangsúly a „vagyok”-on van!

Ez a „vagyok” pedig egy csodálatos, kiterjedés-szerű létezés, először egy vízszintes irányban érzékelhető áramlás, ami mindennel összekapcsol és a drágakövek csillogó színes fényeit is felszikráztatja, majd, amint felismerem, hogy „nicsak, ez egy vízszintes áramlás”, akkor aranyló fény árad felülről belém és a szívemet nagy örömérzés hatja át! Felfénylik egy függőleges irányú áramlás is, és ennek a fényoszlopnak a közepe a szívemben vibrál. Az egész olyan, mint egy arany fény-kereszt.

Maharishi „Ki az az én?” kérdésénél az a „módszer”, hogy mindig mélyebb és mélyebb szintjére kerüljünk le az énünknek, azáltal, hogy ha az „énkutatás”, a meditáció közben bármilyen érzés, gondolat merül fel, akkor mindig kérdezzük meg önmagunkat: „Ki az, aki ezt érzi, vagy gondolja?”
Tehát ne a felmerülő érzésre, gondolatra figyeljünk, hanem arra próbáljunk ráérzékelni, ki az, akihez ezek „tartoznak”.

Nekem ez úgy működik – és szinte önmagától jött ez a fajta „próbálkozás”, „módszer” – , hogy olyankor, amikor azt mondom/gondolom/érzem magamban, hogy „én” (akármivel kapcsolatban – legyen az egy vágy, érzés, gondolat, helyzet, ami az „enyém”, amiben „benne vagyok”), akkor megpróbálom ezt az „én-érzést” kitágítani, egy jóval nagyobb „Én”-perspektívából gondolni/érezni azt a dolgot, amit éppen „én”-ként gondolok/érzek/mondok, vagyis eme „nagy” Én-ként érezni/gondolni/mondani az adott dolgot.

Ez a kitágulás-érzés végtelenül felszabadító, megnyugtató, nagy boldogságérzéssel jár együtt és rögtön egy nagyobb rálátást biztosít arra a helyzetre/érzésre/gondolatra, amiben éppen „vagyok”, egy nagyobb látószögből teszi azt érzékelhetővé, így egyúttal azt a „kisebb én”-t is, amiként előtte érzékeltem önmagam. Ez a kitágulás a végtelenségig folytatódhat, olyan, mint amikor széthúznak egy sűrű szövésű anyagot (egy hálót, „fátylat”) és a szálak, amelyek ezt alkotják, egyre távolabb kerülnek egymástól, egyre „ritkásabb”, átlátszóbb lesz a szövedék… Maya fályla…

Lehet, hogy nem is „fellebben”, ahogy eddig vártam, gondoltam, hanem így történik, ilyen „szétoszlás”-szerűen, s a köztes „térben” feltárulnak egyéb síkok, a többiek „valóságai”, vagy a „saját” egyéb valóságaink, amelyek eddig úgy tűntek, mintha „egymásra lennének rakódva”, egymás mögött, különállóan helyezkednének el. Most ezek mind – egyre inkább, ahogy „szétcsúszik”, tágul „kis” énünk hálója – összeérnek, eggyé olvadnak, ill. inkább: meglátjuk eggyéolvadtságukat.

Hogy mit szeretnék valójában?
Egyre több és több olyan pillanatot, alkalmat, amikor annak boldogságát és szabadságát érzem, hogy én-érzésemet, én-tudatomat át tudom helyezni a Valódi, nagy Énembe, amikor abból élek, érzek, cselekszem, abba vonódok bele, integrálódom „kis énként”. Amikor VAGYOK, aki VAGYOK.
Egyre több, egyre gyakoribb és egyre nagyobb kitágulást megélni, amikor Egy vagyok Önmagammal, a Többiekkel, a Világgal!

2013. január 12., Zalakaros


2013. január 15., kedd

"Behozni a tudat fényét a világba!"

Ezt most újra felrakom, annyira jó és sűrű szöveg. Nincs benne egyetlen fölösleges szó sem!

"Az új föld számára az alap az új ég: a fölébredt tudat. A föld – a külső valóság – annak csupán a kinti visszatükröződése. Az új ég és ezzel együtt az új föld megjelenése nem olyan jövőbeli esemény, ami majd szabaddá tesz minket. Semmi sem tesz bennünket majd szabaddá, mert erre csak a jelen pillanat képes. Ez a felismerés a felébredés. A felébredésnek jövőbeli eseményként nincs értelme, mert a felébredés a jelenlét felismerése. Az új ég – a fölébredt tudat – tehát nem egy elérendő, jövőbeli állapot. Az új ég és az új föld megjelenőben van ebben a pillanatban benned".„Az új föld úgy jelenik meg, hogy egyre több ember fedezi fel élete fő küldetését: behozni a tudat fényét e világba; és ezért bármit is tesznek, azt a tudat „szállítóeszközeként” használják.”

Eckhart Tolle
forrás: http://www.uj-fold.hu/

2013. január 8., kedd

A Cordyceps - kínai hernyógomba - sikere

Tibet és Nepál hegyei között évszázadok óta él a legenda egy csodálatos élőlényről, mely előbb rovarból/hernyóból növénnyé, majd később növényből ismét rovarrá/hernyóvá alakul. A kínai hernyógomba a mintegy 400 tagot számláló Cordyceps nemzetség gyógyászati szempontból kiemelt jelentőségű tagja, amely Kína és Tibet 3000 m tengerszint feletti területein nő.

E gomba ismerete és használata a tradicionális tibeti gyógyászatból került át a hagyományos kínai gyógyászatba. Használata több mint 1000 évre nyúlik vissza.A kínai hernyógomba vizsgálatok által igazolt főbb hatásai a következők:

1. Elősegíti a vesekiválasztó folyamatokat, kóros esetben csökkenti a vér- és fehérjevizelést,

2. Serkenti a máj működését és méregtelenítő funkcióját,

3. Csökkenti a fájdalomérzetet, fokozza a szervezet oxigén-felhasználását,

4. Felerősíti a szervezet legyengült immunválaszait, kedvezően hat az immunrendszer aktivitására,

5. Egyes esetekben lassítja, megállítja a tumorok képződését (pl. emlő- és tüdőrákos betegeknél), hozzájárulva a daganatos betegek immunvédekezésének helyreállításához, ezáltal növelve a betegek túlélési esélyeit,

6. Csökkenti a kórosan magas vérzsír-értékeket, főként a koleszterin- és a triglicerid-szintet, és egyéb tulajdonságai miatt is kedvezően hat a szívre (pl. gátolja a koleszterin verőérben való lerakódását, tágítja az ereket, gátolja a vérlemezkék összecsapzódását, segíti a vér átfolyását az erekben),

7. Kedvezően hat a szénhidrát-lebontási folyamatokra, mérsékli a vércukorszintet,

8. Oldja a hörgők görcseit, segíti a letapadt kóros nyák kiürítését,

9. Könnyíti a légzést, hozzájárul a szervezet antioxidáns kapacitásához,

10. Gátolja egyes baktériumok és gombák szaporodását, fejlődését (pl. Streptococcus spp., Bacterium mallei, Bacillus anthracis, Pasteurella suiseptica és Staphylococcus baktériumokét, valamint a Microsporum gypseum és M. lanosum gombákét),

11. Oldja a stresszt és a szorongást.

A felsorolt jótékony hatások szinte mindegyike az alapmechanizmusnak, az immunmoduláns hatásnak a kiegészítője.

A modern orvosi kutatások megmutatták, hogy a Cordyceps-ben található kordicepsav képes csillapítani a hörghurutot és kivédheti a stressz káros következményeit.

Hosszú távú fogyasztása képes megerősíteni a testet a kórokozókkal szemben, javítja a szervek működését, megerősíti az immunrendszert és ezzel hosszabb élethez segíthet hozzá.

A Cordyceps megnöveli a test vitalitását és energiaszintjét.

A gyógygombát számos felső légúti megbetegedés kezelésében sikerrel alkalmazzák, mint a tüdőgyulladás, a krónikus hörghurut és a TBC.

A hagyományos kínai gyógyászatban a Cordyceps-et főként a veseműködési zavarok kezelésére használják.

Javítja a vesefunkciót és kutatások szerint a vesetranszplantáción átesett beteg esetében képes normális szintre csökkenteni a fertőzések ellen harcoló T-sejtek szintjét.

A Cordyceps az egyik leghatásosabb adaptogén immunmodulátor. Számos kutatás erősítette meg igen hatékony immunmoduláns jellegét.

Jelentős továbbá daganatellenes hatása is, ami azon alapszik, hogy határozottan növeli a természetes ölősejtek aktivitását.

A Cordyceps hatékonyan képes növelni a férfiak erőnléti állapotát.

A gyógygomba elősegítheti néhány májbetegség leküzdését (Hepatitis).

A Cordyceps képes csökkenteni az LDL koleszterin és növelni a (hasznos) HDL koleszterin szintjét.


Ezt a keresett terméket, e ritka gombafajtát a DXN kapszulába zárva kínálja. 

Forrás: A kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis)
Összeállította: Fődi Attila, Dr. Babulka Péter, Dr. Szabó László Gy.
Budapest, 2012